Wij leveren de juiste hulp..

Coronavirus Covid-19

Maatregelen die onze praktijk neemt om dit virus in te dammen:

Net als de rest van Nederland volgt Peters Psychotherapie de adviezen van het RIVM om de verspreiding van het Coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen. Vanaf 17 maart 2020 tot nader order is onze praktijk gesloten en alleen telefonisch of per mail te bereiken. Er zijn al een aantal maatregelen getroffen, maar wij zien ons genoodzaakt om alle afspraken om te zetten in een telefonische afspraak. Deze telefonische afspraken gebeuren via beeldbellen of een regulier telefoongesprek. Op het moment dat u een afspraak heeft, wordt u gebeld door uw behandelaar op het telefoonnummer wat bij ons geregistreerd staat. Samen met uw behandelaar worden er afspraken gemaakt over uw behandeling en wat daarvoor noodzakelijk is.

DANK VOOR UW MEDEWERKING!

Zo kort als het kan, zo lang als het moet!

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek. Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen. Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling.

Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten. In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen. Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

Aanmelden als cliënt

Via dit aanmeldformulier kunt u zich registreren als nieuwe cliënt.

Wachttijden

Wij streven ernaar om vanaf 2020 te werken met een pre intake. Dit doen wij om z.s.m. te bepalen of u op de juiste wachtlijst staat (Basis of Specialistisch), en of u aan het juiste adres bent, zodat u niet voor niets staat te wachten op een behandeling. Hiervoor hebben wij wel op tijd uw verwijsbrief nodig.

Onze wachttijd tussen pre-intake en intake (met aansluitend behandeling) bedraagt momenteel:

Intake BGGZ: 1 - 2 maanden. De behandeling start aansluitend.

Intake SGGZ: 3 - 4 maanden. De behandeling start aansluitend.

Wij hanteren geen wachttijd tussen Intake en Behandeling; de behandeling begint bij ons aansluitend aan de intake. Wij hebben namelijk ervaren dat cliënten juist deze wachttijd tussen intake en behandeling heel vervelend vinden. Dit betekent dat u in drukke tijden soms wat langer op de wachtlijst staat voor een intake, maar dat de behandeling daarna vloeiend door kan lopen.

Voor CZ hebben wij een tijdelijke stop in de SGGZ (Specialistische zorg).
In de BGGZ (Basis zorg) hebben wij zeker nog wel plek.

De Zorgverzekeraars geven u de volgende boodschap: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bijgewerkt 16 maart 2020

Nieuwsbrief?

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan nu aan!

Uw naam
E-mailadres

Contact

Voor al uw vragen of voor direct contact.
Weezenhof 6132
6536 AL Nijmegen

Tel. 024-3446211
info@pptherapie.nl
Wij zijn open van maandag t/m
donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.

In 2019 gaven 144 cliënten
ons een gemiddeld rapportcijfer van 8,6 op de klant-tevredenheids
vragenlijst CQi

Onderstaande cijfers zijn gemiddelden over 144 metingen van cliënten.
score 1 (helemaal niet) tot 5 (altijd):

Bejegening 4,83
Samen beslissen 3,99
Uitvoering Behandeling 4,55

Wij gebruiken deze scores om onze dienstverlening te optimaliseren.

Privacy Policy | Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2020
Created by LR Internet