Elke cliƫnt is voor ons uniek!

Contact

Peters Psychotherapie
Weezenhof 61-32
6536 AL Nijmegen

Telefoon: 024 3446211
e-mail: info@pptherapie.nl


Wanneer u zich wilt aanmelden voor een behandeling en/of wanneer u vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij zijn in ieder geval bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08:30 uur tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Indien u dringend een hulpverlener dient te spreken, omdat u zich in crisis bevindt en u kunt, buiten genoemde tijden, geen mondeling contact met ons krijgen, dan dient u met uw huisarts of huisartsenpost contact op te nemen. Dit geldt in ieder geval, tenzij anders met uw behandelaar is afgesproken, voor de avonden, nachten en het weekend.

U kunt zowel met als zonder verwijskaart van uw huisarts bij ons terecht voor een behandeling.

Wachttijden

Onze wachttijd bedraagt momenteel:

Intake BGGZ: 0 - 4 weken. De behandeling start aansluitend.

Intake SGGZ: 8 - 12 weken. De behandeling start aansluitend.

Indien u verzekerd bent bij Menzis of CZ verdient het, gezien de krappe budgetten, aanbeveling telefonisch contact met ons op te nemen om te bezien of uw wachttijd afwijkt.

Voor Achmea SGGZ kunnen wij helaas geen nieuwe cliënten aannemen, omdat het budget op is.

Wij hanteren geen wachttijd tussen Intake en Behandeling; de behandeling begint bij ons aansluitend aan de intake. Wij hebben namelijk ervaren dat cliënten juist deze wachttijd tussen intake en behandeling heel vervelend vinden. Dit betekent dat u in drukke tijden soms wat langer op de wachtlijst staat voor een intake, maar dat de behandeling daarna vloeiend door kan lopen.

De Zorgverzekeraars geven u de volgende boodschap: wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut

Peters Psychotherapie heeft een Professioneel Statuut en een Kwaliteitsstatuut.

Deze zijn via bovenstaande link te downloaden en te bekijken.

Klachtenregeling

Klachten over de psycholoog of over uw behandeling? Laat van u horen!

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Zijn er vragen of klachten dan is het wenselijk dit in de eerste plaats met de behandelaar (en eventueel de regiebehandelaar) zelf te bespreken. Zo ontstaat de kans om een goede oplossing te vinden. Mocht u er samen niet uit komen dan is een gesprek met de directie (Mw. Drs. W. Peters) uiteraard mogelijk. De directie zal haar uiterste best doen de klacht naar uw genoegen op te lossen. Indien de klacht gericht is tegen de directie zal een gelijkwaardige collega de klacht met u bespreken en zo mogelijk, naar uw genoegen, afhandelen.

Als deze gang van zaken onvoldoende oplossing geboden heeft, kan de cliënt een formele klacht indienen en om bemiddeling vragen bij De Geschillencommissie te Den Haag. Via deze Geschillencommissie is Peters Psychotherapie en Psychologenpraktijk Oss aangesloten bij de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Contactgegevens: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, tel. 070 310 5310.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan is nog een volgende stap mogelijk, namelijk:

de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de ambulante en klinische ggz, ziekenhuispsychiatrie en zorg voor verslaafden.

Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2017
Created by LR Internet