Elke cliƫnt is voor ons uniek!

Contact

Peters Psychotherapie
Weezenhof 61-32
6536 AL Nijmegen

Telefoon: 024 3446211
e-mail: info@pptherapie.nl


Wanneer u zich wilt aanmelden voor een behandeling en/of wanneer u vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij zijn in ieder geval bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08:30 uur tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Indien u dringend een hulpverlener dient te spreken, omdat u zich in crisis bevindt en u kunt, buiten genoemde tijden, geen mondeling contact met ons krijgen, dan dient u met uw huisarts of huisartsenpost contact op te nemen. Dit geldt in ieder geval, tenzij anders met uw behandelaar is afgesproken, voor de avonden, nachten en het weekend.

U kunt zowel met als zonder verwijskaart van uw huisarts bij ons terecht voor een behandeling.

Wachttijden

Onze wachttijd bedraagt momenteel:

Intake BGGZ: 8 - 9 weken. De behandeling start aansluitend.

Intake SGGZ: 12 - 16 weken. De behandeling start aansluitend.

Indien u verzekerd bent bij Menzis of CZ verdient het, gezien de krappe budgetten, aanbeveling telefonisch contact met ons op te nemen om te bezien of uw wachttijd afwijkt.

Wij hanteren geen wachttijd tussen Intake en Behandeling; de behandeling begint bij ons aansluitend aan de intake. Wij hebben namelijk ervaren dat cliënten juist deze wachttijd tussen intake en behandeling heel vervelend vinden. Dit betekent dat u in drukke tijden soms wat langer op de wachtlijst staat voor een intake, maar dat de behandeling daarna vloeiend door kan lopen.

De Zorgverzekeraars geven u de volgende boodschap: wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut

Peters Psychotherapie heeft een Professioneel Statuut en een Kwaliteitsstatuut.

Deze zijn via bovenstaande link te downloaden en te bekijken.

Klachtenregeling

Klachten over de psycholoog of over uw behandeling? Laat van u horen!

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Zijn er vragen of klachten dan is het wenselijk dit in de eerste plaats met de behandelaar (en eventueel de regiebehandelaar) zelf te bespreken. Zo ontstaat de kans om een goede oplossing te vinden. Mocht u er samen niet uit komen dan is een gesprek met de directie (Mw. Drs. W. Peters) uiteraard mogelijk. De directie zal haar uiterste best doen de klacht naar uw genoegen op te lossen. Indien de klacht gericht is tegen de directie zal een gelijkwaardige collega de klacht met u bespreken en zo mogelijk, naar uw genoegen, afhandelen.

U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2018
Created by LR Internet